Är elcigg och vape dåligt för mig?

Det är inte enkelt, men här kommer lite information om ifall om elcigg och vape är dåligt för dig. Det finns mycket olika information angående om vape är dåligt eller bra för dig. Vissa säger att det är lika säkert som att andas in frisk luft. Och andra säger att det är lika dåligt som […]